Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een groene leefomgeving in uw woongebied. Dankzij de inzet van vrijwilligers blijft ons EU- beschermde cultuurlandschap met al zijn, vaak bijzondere dieren, vogels en planten behouden. Het beheren en onderhouden van deze zogenaamde Natura-2000 gebieden vergt een grote inzet van organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Deze terreinbeherende organisaties zijn eigenaren van grote delen van onze prachtige Zaanse veenweidegebieden. Dit betreffen in het bijzonder het Westzijderveld, het Guisveld en de Reef, de Kalverpolder, het Wormer- en Jisperveld, De Krommeniër Woudpolder en het Oostzanerveld. De terreinbeherende organisaties die delen van deze gebieden beheren steunen daarbij sterk op vrijwilligers. Als vrijwilliger help je bij terreinwerkzaamheden zoals maaien van gras- of rietvelden, rooien van bomen en bramen. Het is heerlijk werk voor wie graag in de natuur wil zijn. Dit werk is erg belangrijk voor het het behoud van de Zaanse natuur en bovendien gezond en erg gezellig! 

Maar er zijn ook andere vormen van inzet mogelijk. Tijdens de eerstkomende Zaanse Natuurdag op 8 september kan je uitgebreid kennis maken met vrijwilligerswerk voor de Zaanse natuur.

Ben je ook geïnteresseerd in vrijwilligerswerk? Kijk dan op de website van de deelnemende organisaties.